τοιχοσφαίρισις

Νοέμβριος 9, 2007

Σκοτάδι, πως να βρω τον τοίχο;
μπαλάκια διαρκώς πετάω
μάλλον στο χάος τα σκορπάω
του γκέλ προσμένοντας τον ήχο

Τον τοίχο πώς να βρω; Σκοτάδι
μπαλάκια λίγα έχουν μείνει
κερδίζει όποιος επιμείνει
ανώφελο ειν το σημάδι

Advertisements